top of page

Meet Our PTA Officers

Laura Heyne_edited.jpg
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
thumbnail_image0.png

Anjili Agarwal Chauhan

PTA President

Screen Shot 2022-09-07 at 12.12.07 PM.png
Laura Heyne_edited.jpg

Laura Heyne

Executive VP

Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Christine_edited.jpg

Christine Simulan-Dizon

VP of Programs

Betty_edited.jpg

Betty Chen

Secretary

thumbnail_IMG_1916_edited_edited.jpg

Simran Bhandohal

Parliamentarian

Screen Shot 2022-10-18 at 10.49.59 AM.png

Jennifer Marelia

Historian

lynn Li.jpeg

Lynn Li

Treasurer

Julia Uber Real Estate Photo New_edited.jpg

Julia Uber

Auditor

aleeza _edited.jpg

Aleeza Khanlian

Room Parent Coordinator

Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png

5th Grade Chair

Anola Blumberg

HOUSES.jpg
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png

Caroline Stuckey

6th Grade Chair 

HOUSES.jpg
Screen Shot 2022-09-06 at 10.06.53 AM.png

Adrienne Masi

7th Grade Chair

HOUSES.jpg
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png

8th Grade Chair

Meena Vishwanathan

Screen Shot 2022-09-02 at 11.10.00 AM.png

Amina Kator

Community Service

Screen Shot 2022-09-07 at 11.51.39 AM.png

Priti Arneja

International &  Diversity

Screen Shot 2022-09-06 at 1.24.32 PM.png

Rebecka Carlson

Square Art Chair

Screen Shot 2022-09-02 at 10.55.50 AM.png

Leila Quinn

Reflections Co-chair

Screen Shot 2022-09-02 at 10.56.09 AM.png

Casey Henricks 

Reflections Co-chair

Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Screen Shot 2022-10-18 at 10.49.59 AM.png

Jennifer Marelia

Sweetheart Dance Chair 

Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
Screen Shot 2022-09-02 at 9.06.22 AM.png
bottom of page